Žiri se nahajajo na stičišču treh slovenskih pokrajin: Gorenjske, Notranjske in Primorske. Ležijo v Žirovski kotlini, s katero se končuje Poljanska dolina. Prvi zanesljivi podatki o poseljenosti žirovskega ozemlja datirajo okrog leta 1000. Obrt je zaživela že zgodaj, leta 1501 je v listinah prvič omenjen žirovski čevljar. V 19. stoletju so čevljarji najprej delali in popravljali čevlje po kmetijah, kasneje pa so začeli izdelovati čevlje tudi za prodajo. Iz čevljarskih delavnic so se razvile zadruge, iz teh pa sedanja tovarna Alpina.

Občina Žiri je bila ustanovljena leta 1994 in zajema 18 naselij na površini 49 km2, v njej pa živi le nekaj manj kot 5.000 prebivalcev.

Več o občini: www.ziri.si

Obstoječe stanje kanalizacijskega sistema
Večji del gospodinjstev in industrije v mestu Žiri je že priključen na javni kanalizacijski sistem, ki se zaključuje z mehansko-biološko čistilno napravo. S kanalizacijo je potrebno opremiti še naselji Dobračeva in Rakulk, ki kanalizacije sedaj še nimata. Vsa odpadna voda, ki se zbira v javnem kanalizacijskem sistemu, se čisti v čistilni napravi Žiri, ki je danes preobremenjena in potrebna posodobitve.
Kanalizacijski sistem in čistilno napravo je v občini Žiri potrebno zgraditi še za naselje Selo.


Projekt Žiri

Projekt obsega izgradnjo primarne kanalizacije v skupni dolžini 3,67 km in posodobitev čistilne naprave:

  • gradnja kanalizacijskega sistema Dobračeva (1,88 km) in Rakulk (1,79 km),
  • posodobitev in razširitev čistilne naprave Žiri s 5.000 PE na 6.000 PE.


Predviden zaključek projekta je konec leta 2013, ko bo zaključeno enoletno poskusno obratovanje čistilne naprave.
 


Financiranje
Vrednost projekta izgradnje kanalizacijskega sistema v občini Žiri znaša dobrih 500.000 EUR, vrednost posodobitve čistilne naprave pa preko 1,7 milijona evrov. Projekt poleg občine in Republike Slovenije sofinancira Evropska unija iz Kohezijskega sklada.


 © Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore, 2011