Občina Žiri simbolično položila temeljni kamen za rekonstrukcijo čistilne naprave, 12. 10. 2012
© Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore, 2011