Gradnja kanalizacijskega sistema Dobračeva - Rakulk, 15. 6. 2012
© Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore, 2011