Začetek gradnje kanalizacije v naselju Rakulk, 24. 11. 2011
© Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore, 2011