Novinarska konferenca ob podpisu pogodbe za izgradnjo kanalizacijskega sistema, 12. 10. 2011
© Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore, 2011