Gradnja kanalizacije z objekti v naseljih Godešič, Reteče in Gorenja vas - Reteče
© Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore, 2011