Gradnja kanalizacije z objekti v naseljih Stara Loka
© Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore, 2011