Položitev temeljnega kamna za začetek gradnje kanalizacijskega sistema - Zbirni kanal Trata
© Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore, 2011