Skupna novinarska konferenca ob zaključku skupne operacije štirih občin - 28.10.2015 - Sokolski dom, Škofja Loka
© Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore, 2011