Otvoritev Čistilne naprave Reteče z novinarsko konferenco
© Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore, 2011