Otvoritev Centralne čistilne naprave Škofja Loka 3.7.2015
© Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore, 2011