Novinarska konferenca - 14.10.2014 - Generalni pregled opravljenih del na kanalizacijskem sistemu
© Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore, 2011