Centralna čistilna naprava Škofja Loka, novinarska konferenca in voden ogled (22.7.2014)
© Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore, 2011