Otvoritev čistilne naprave Gorenja vas z novinarsko konferenco - 8.10.2015
© Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore, 2011