Škofja Loka - Pričetek del na Centralni čistilni napravi Škofja Loka (01.08.2012)

Škofja Loka, 1.8.2012 - Z dnem 30.7.2012 so se na Centralni čistilni napravi Škofja Loka pričela pripravljalna dela in organizacija gradbišča z namenom, da bodo lahko čim prej stekla glavna gradbena in obnovitvena dela.

Občina Škofja Loka je v okviru projekta Odvajanje in čiščenje odpadnih vod v porečju Sore, skupaj z občinami Gorenja vas – Poljane, Železniki in Žiri pridobila evropska sredstva iz Kohezijskega sklada. V projekt je vključena tudi nadgradnja in razširitev Centralne čistilne naprave Škofja Loka, ki je locirana na Suhi. V septembru 2011 je Občina z izvajalcem gradnje SGP Pomgrad d.d. v skupnem nastopu z GH Holding d.d. po uspešno zaključenem postopku javnega naročanja, sklenila pogodbo. Gradnja se izvaja po t.i. Rumeni FIDIC knjigi, zato obsega izdelavo projektne dokumentacije, pridobitev upravnih dovoljenj, gradnjo in na čistilnih napravah tudi enoletno poskusno obratovanje.

Od meseca septembra 2011 naprej je potekala izdelava projektne dokumentacije in pridobitev upravnih dovoljenj. V mesecu juliju 2012 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za Centralno čistilno napravo Škofja Loka. To je prvo od sedmih predvidenih gradbenih dovoljenj za Občino Škofja Loka na tem projektu. Postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja je po pooblastilu pogodbe vodil izvajalec oziroma podizvajalec – projektantsko podjetje. Gradbeno dovoljenje je izdala Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor.

Z dnem 30.7.2012 so se na Centralni čistilni napravi Škofja Loka pričela pripravljalna dela in organizacija gradbišča z namenom, da bodo lahko čim prej stekla glavna gradbena in obnovitvena dela. Gradnja bo izjemno zahtevna, ker se bo le ta izvajala na obstoječem mestu čistilne naprave, ki bo morala celotno obdobje gradnje delovati. Kljub zahtevni gradnji pa je v interesu vseh dejavnikov in sodelujočih v postopku, da bo gradnja zaključena v čim krajšem času ter na način, da bodo okoliški prebivalci in tudi ostali uporabniki javnih storitev, čim manj čutili izvajanje ter vplive na okolico te zahtevne gradnje.

Investicija razširitve in nadgradnje Centralne čistilne naprave Škofja Loka obsega izgradnjo praktično nove sodobne čistilne naprave na obstoječi lokaciji, ki bo očistila odpadne vode tako, da bo zadoščeno vsem okoljskim predpisom, okolje pa bo s tem manj obremenjeno. Zmogljivost čistilne naprave bo po razširitvi in nadgradnji 45.600 populacijskih ekvivalentov.

Gradbeni poseg obsega obnovo in posodobitev določenih objektov (gnilišča, plinohran). Cilj celotnega posega (gradnje) pa je zagotovitev čiščenja odpadnih vod in opravljanja storitev čiščenja do stopnje, kot jo predpisuje zakonodaja.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod.

 

© Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore, 2011