Žiri - Gradnja kanalizacijskega sistema Dobračeva - Rakulk (15.06.2012)

Občina Žiri je začela z izgradnjo kanalizacijskega sistema v obmestnih naseljih Dobračeva in Rakulk. V Dobračevi gradijo kanale v skupni dolžini 1,88 km, v Rakulku pa v dolžini 1,79 km. Naselji s 150 stanovanjskimi objekti in 400 stanovalci spadata med edini območji v mestu Žiri, ki še nimata urejene javne kanalizacije. Z izgradnjo komunalne infrastrukture bodo tako uredili javno kanalizacijo v celotnem mestu, izboljšali kakovost površinskih in podzemnih voda, poskrbeli za čistejše okolje ter izboljšali kakovost življenja prebivalcev.

Vrednost pogodbe za izvedbo gradbenih del znaša dobrih 400 tisoč evrov. Gradbena dela bodo predvidoma zaključena konec letošnjega leta.

© Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore, 2011