Gorenja vas - Poljane - Vabilo na slavnostni podpis pogodbe (22.04.2012)

Spoštovani!

Vljudno vas vabimo na slavnostni podpis pogodbe z izbranimi izvajalci za izvedbo projektiranja in gradbenih del posodobitve in razširitve čistilne naprave Gorenja vas v okviru projekta »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore« – »Projekt Občina Gorenja vas – Poljane«. 

Slavnostni podpis pogodbe bo v sredo, 25. aprila 2012 ob 11. uri
v dvorani Občine Gorenja vas – Poljane,  Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas.


Po podpisu pogodbe bo novinarska konferenca, kjer bomo podpisniki na voljo za izjave in vprašanja novinarjev.

Projekt Občina Gorenja vas – Poljane je del skupine projektov »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore« in sodi v okvir celovitega regionalnega okoljskega projekta »Ureditev porečja Sore«. V projekt smo se partnersko povezale vse štiri občine na Škofjeloškem: Občina Škofja Loka, Občina Gorenja vas – Poljane, Občina Železniki in Občina Žiri. Skupino projektov »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore« sofinancirata Kohezijski sklad EU in Republika Slovenija.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod.


Veselim se srečanja z vami!

Janez Milan Čadež l.r.
župan Občine Gorenja vas – Poljane


 VABILO (pdf, 444 KB)

 

© Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore, 2011