Zapore cest v Občini Škofja Loka v mesecu septembru 2013 (07.09.2013)

Obveščamo vas, da bo zaradi gradnje kanalizacijskega omrežja, popolna zapora ceste v križišču v Stari Loki (pri trgovini KGZ), od 10.9.2013 do predvidoma 24.9.2013. Obvoz za motorna vozila bo urejen, medtem, ko bo pešcem in kolesarjem omogočen nemoten prehod.

Med 2.9. in 16.9. 2013 bo popolna zapora lokalne ceste LC 401022 Lenart – Zapreval zaradi rekonstrukcije ceste v naselju Rovt v Selški dolini. Izvajalec del je Simon Ozebek s.p. iz SV. Lenarta.

Med 4.9. in 6. 9. 2013 bo delno in občasno popolno zaprta JP 901864 v naselju Vincarje zaradi del med h.š. Vincarje 31 in Vincarje 37. Izvajalec del je Garnol d.o.o. iz Kranja.

Med 9.9. in 7.10. 2013 bo zaradi sanacije zemeljskega usada v naselju Strmica delna in občasno popolna zapora LC 183011 Kranja Stražišče – Bukovščica – Ševlje v naselju Strmica. Popolna zapora prometa je za tovorna vozila in avtobuse. Izvajalce del je Anton Bernik s.p. iz Bukovice.

13.9. (med 16.30 in 24.00 uro) in 14. 9. 2013 (med 14.00 in 24.00 uro) bo delna zapora javne prometne površine na območju Mestnega trga zaradi prireditve »Loka jo Piha«. Organizator prireditve je Mestni pihalni orkester Škofja Loka.

21.9.2013 bo potekala po več lokalnih cestah kolesarska prireditev ''LOKA MTB MARATON'', več informacij je na spletni strani http://www.mtbmaraton.si, organizator je Športna zveza Škofja loka. V času prireditve bo uporaba JP 901626, 901621, 901652, 901447,901441, 901782, 901921, 901923, 901741, 901744, 901732, 901731, 901632, 901861, 901853, 901851 omejena. 

© Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore, 2011