Obvestilo o cestnih zaporah v občini zaradi izvajanja gradbenih del (poletje 2013) (11.07.2013)

Posredujemo vam zbirno obvestilo o vseh cestnih zaporah in spremembah prometnega režima na različnih cestnih odsekih v občini Škofja Loka.

Kot smo vas že obveščali, v občini Škofja Loka trenutno potekajo obsežnejša gradbena dela vgradnje komunalne infrastrukture, ki sodijo v sklop projekta Ureditve porečja Sore. Večji del trase cevovodov poteka po lokalnih cestah in javnih poteh, zato obveščamo uporabnike cest o obstoječih in novo nastalih ovirah v prometu, cestnih zaporah in spremenjenem prometnem režimu. 

Podrobnosti o cestnih zaporah.

© Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore, 2011