Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane, Železniki, Žiri - Vabilo na novinarsko konferenco (06.01.2012)

 

VABILO NA NOVINARSKO KONFERENCO S PONOVOLETNIM SPREJEMOM
za skupino projektov »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore«


Vljudno vas vabimo, da se udeležite novinarske konference, na kateri vam bomo predstavili skupino projektov »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore« ter spregovorili o ciljih in koristih, ki jih projekti prinašajo občankam in občanom občin na Škofjeloškem.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod.

Operacija »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore« sodi v okvir celovitega regionalnega okoljskega projekta »Ureditev porečja Sore«. V projekt smo se partnersko povezale vse štiri občine na Škofjeloškem: Občina Škofja Loka, Občina Gorenja vas – Poljane, Občina Železniki in Občina Žiri. Skupino projektov »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore« poleg občin sofinancirata Kohezijski sklad Evropske unije in Republika Slovenija.

Novinarska konferenca s ponovoletnim sprejemom bo:
v sredo, 11. januarja 2012, ob 11. uri
v Sokolskem domu,
Mestni trg 16-17, Škofja Loka.


Vljudno vas prosimo, da si po novinarski konferenci vzamete čas in da v duhu poprazničnega obdobja skupaj nazdravimo novemu letu.


Vljudno vabljeni!

 

mag. Miha Ješe, župan Občine Škofja Loka
Janez Milan Čadež, župan Občine Gorenja vas – Poljane
Janez Ferlan, podžupan Občine Železniki v začasnem opravljanju funkcije župana
mag. Janez Žakelj, župan Občine Žiri 

© Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore, 2011