S potekom gradnje CČN Škofja Loka se je seznanil tudi minister za kmetijstvo in okolje mag. Dejan Židan (03.07.2013)


V sredo, 3.7.2013 si je gradnjo Centralne čistilne naprave Škofja Loka ogledal tudi minister za kmetijstvo in okolje mag. Dejan Židan.

 

© Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore, 2011