Delna in občasno popolna zapora Sorške in Demšarjeve ceste (do 30.9.2013) (03.07.2013)

Zaradi vgradnje komunalnih vodov bo od četrtka, 4. 7.2013 do 30. 9. 2013 oviran promet na Sorški in Demšarjevi cesti v Škofji Loki.

Gradbena dela se bodo izvajala po etapah, možne so tudi kratkotrajne popolne zapore cest. Občina se vsem stanovalcem na območju gradbenih del in drugim udeležencem v prometu, zahvaljuje za strpnost in upoštevanje prometne signalizacije. 

© Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore, 2011