Začetek gradnje kanalizacije z objekti v naseljih Godešič, Reteče in Gorenja vas - Reteče (03.05.2013)

V mesecu maju se bo začela gradnja novega primarnega kanalizacijskega sistema v skupni dolžni 5,64 km. Kanalizacijski sitem bo zgrajen večinoma kot mešani sistem, ki bo priključen na novo čistilno napravo v naselju Gorenja vas – Reteče. Ta bo sprejemala in čistila odpadno vodo iz teh naselij. V okviru te naložbe pa bosta zgrajena tudi dva zadrževalna bazena deževnih voda, prostornine 350 in 150 m3 pri čemer bo manjši lociran v objektu čistilne naprave. Zadrževalna bazena bosta ob nalivih zadržala prvi, najbolj onesnažen del padavinskih vod, ki je pomešan s komunalno odpadno vodo in jo odvajala na čistilno napravo šele po koncu padavin.

© Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore, 2011