Zaradi izgradnje kanalizacije bo v Stari Loki in Groharjevem naselju do 15. junija 2013 zapora cest (25.04.2013)

Zaradi izgradnje kanalizacije bo  v Stari Loki in Groharjevem naselju od četrtka, 25. aprila 2013 do 15. junija 2013 popolna zapora več lokalnih cest in javnih poti.


Začetek izkopov bo ob Dolenčevi hiši, dela pa bodo potekala v smeri kapelice v Stari Loki, po posameznih  cca 40 metrov dolgih odsekih.

 

Popolna zapora bo potekala na lokalnih cestah:

  • Plevna – Stara Loka, od Dolenčevega vrta do križišča pri trgovini, Groharjevo naselje
  • Stara Loka – Groharjevo naselje, od Dolenčevega vrta do objekta Stara Loka 4
  • Od objekta Stara Loka 4 do kapelice v Stari Loki
  • Stara Loka 4 - Stara Loka 151, od kapelice v Stari Loki do objekta Stara Loka 61
  • Stara Loka 53 – Groharjevo naselje 17, med objekti Stara Loka 54 do 61. 

V času popolne zapore bo na posameznem odseku onemogočen dostop do objektov z osebnimi avtomobili, medtem ko bo peš prehod omogočen ob vsakem času, prav tako tudi dostop za morebitne intervencije.

Gradnja kanalizacije poteka tudi na območju pešpoti med stanovanjskimi bloki v Groharjevem naselju, zato posebej opozarjamo stanovalce in ostale pešce, da uporabljajo vzporedne poti. Stanovalce in druge uporabnike cest prosimo za razumevanje in previdnost pri prehodih v bližini gradbišča.


 

 

© Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore, 2011