Zaradi izgradnje kanalizacije bo v Puštalu do 31.maja 2013 delna cestna zapora (18.04.2013)

Zaradi izgradnje kanalizacije v naselju Puštal pri Škofji Loki bo predvidoma do 31. maja 2013 delno oviran promet na odseku lokalne ceste v smeri doline Hrastnice – med hišnimi številkami Puštal 136 do 163.

Promet bo potekal izmenično, enosmerno, z odstopom prednosti. Na nepreglednih etapah bo promet potekal s pomočjo semaforja ali usmerjanja rediteljev. 

Na območju Puštala bo skupaj zgrajeno 2,24 km primarne fekalne kanalizacije in dve črpališči.  Glavni zbirni kanal z dvema črpališčema bo prevzemal vso komunalno odpadno vodo od Hrastnice do Puštala, nanj pa bosta priključena še dva primarna fekalna kanala, eden iz smeri travniških površin na severnem delu naselja Puštal, eden pa iz smeri Žovšč.

© Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore, 2011