Občina Žiri podpisala pogodbo z izbranim izvajalcem za izgradnjo kanalizacijskega sistema (12.10.2011)

Občina Žiri bo z evropskimi sredstvi poskrbela za čistejše vode in zagotovila višjo kakovost življenja njenih prebivalcev

Župan Občine Žiri mag. Janez Žakelj je danes podpisal pogodbo s predstavnikom izbranega izvajalca za izgradnjo kanalizacijskega sistema, direktorjem podjetja Hidrotehnik d.d. iz Ljubljane Martinom Plutom. Naložba, ki jo poleg občine sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija, se bo izvajala na območjih Dobračeva in Rakulk, s tem pa bodo uredili javno kanalizacijo za celotno mesto Žiri. Dograditev komunalne infrastrukture bo prispevala k nadaljnjemu razvoju Občine Žiri in višji kakovosti življenja njenih prebivalcev.


Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod.

Predmet danes podpisane pogodbe o izvedbi projekta »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore – Projekt Žiri – Izgradnja kanalizacijskega sistema« je izgradnja kanalizacijskega sistema v naselju Dobračeva, ki obsega izgradnjo kanalov D1, D2 in D3, in izgradnja kanalizacijskega sistema v naselju Rakulk, ki obsega izgradnjo kanalov R1 in R2. Vrednost pogodbe za izvedbo gradbenih del na kanalizaciji znaša 418.701,78 EUR brez DDV.

Glavni cilji projekta izgradnje kanalizacijskega sistema so izboljšanje kakovosti površinskih in podzemnih voda ter izboljšanje življenjskih pogojev in zdravstvenega stanja prebivalcev v Občini Žiri. Naselji Dobračeva in Rakulk obsegata približno 150 stanovanjskih objektov s približno 400 stanovalci in sta edini preostali območji v mestu Žiri, ki še nimata urejene javne kanalizacije. Z dograditvijo komunalne infrastrukture na omenjenih območjih bodo v Žireh tako uredili javno kanalizacijo v celotnem mestu. Gradnja kanalizacije je predvidena v letih 2011 in 2012.

Projekt »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore – Projekt Žiri« je del skupine projektov »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore« in sodi v okvir celovitega regionalnega okoljskega projekta »Ureditev porečja Sore«. V projekt so se partnersko povezale vse štiri občine na Škofjeloškem: Občina Škofja Loka, Občina Gorenja vas – Poljane, Občina Železniki in Občina Žiri. Predmet projekta je urejanje celotne komunalne infrastrukture na območju vseh štirih občin do leta 2015. Skupino projektov »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore«, katerih skupna vrednost je ocenjena na 29,6 milijonov EUR, sofinancirata Kohezijski sklad Evropske unije in Republika Slovenija.Dodatne informacije: mag. Janez Žakelj, župan, Občina Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri,
T: 04 50 50 700, F: 04 51 05 444, E:
obcina.ziri@obcina.ziri.si, W: www.ziri.si


 

© Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore, 2011