Občina Žiri simbolično položila temeljni kamen za rekonstrukcijo čistilne naprave (12.10.2012)


Žiri, 12. oktober – Župan Občine Žiri mag. Janez Žakelj in direktor podjetja Hidroinženiring d.o.o. Boris Savnik sta (po današnji novinarski konferenci) simbolično položila temeljni kamen za posodobitev in razširitev čistilne naprave Žiri. Preko 1,7 milijona evrov vredna naložba, ki bo delno sofinancirana s strani Evropske unije, bo odpravila pomanjkljivosti obstoječe čistilne naprave in prispevala k ureditvi stanja odpadnih voda v porečju Sore.

Župan Občine Žiri mag. Janez Žakelj in direktor podjetja Hidroinženiring d.o.o. Boris Savnik sta po današnji novinarski konferenci simbolično položila temeljni kamen za posodobitev in razširitev čistilne naprave s 5.000 PE (populacijskih enot) na 6.000 PE. Zdajšnja čistilna naprava, ki je bila projektirana leta 1979 kot mehansko-biološka naprava, ima namreč zgrajeno le prvo fazo, in sicer črpališče z upravnim delom, peskolov, emšer (troprekatna pretočna greznica), oksidacijski bazen in usedalnike. Vsa odpadna voda, ki se zbira v javnem kanalizacijskem sistemu, se čisti v obstoječi čistilni napravi, ki je preobremenjena in potrebna posodobitve. Z rekonstrukcijo čistilne naprave na 6.000 PE bodo med drugim zgradili zadrževalne bazene visokih voda, gnilišče in rešili vprašanje blata čistilne naprave. Preko 1,7 milijona evrov vredno posodobitev delno sofinancira Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Projekt »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore – Projekt Žiri« je del skupine projektov »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore« in sodi v okvir celovitega regionalnega okoljskega projekta »Ureditev porečja Sore«. V projekt so se partnersko povezale vse štiri občine na Škofjeloškem: Občina Škofja Loka, Občina Gorenja vas – Poljane, Občina Železniki in Občina Žiri. Predmet projekta je urejanje celotne komunalne infrastrukture na območju vseh štirih občin do leta 2015. Skupino projektov »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore«, katerih skupna vrednost je ocenjena na 29,6 milijonov EUR, sofinancirata Kohezijski sklad Evropske unije in Republika Slovenija.

Dodatne informacije: mag. Janez Žakelj, župan, Občina Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri,Telefon: 04 50 50 700, Faks: 04 51 05 444, E-mail: obcina.ziri@obcina.ziri.si,

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod.

 

© Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore, 2011