Žiri - Zaključek gradnje kanalizacijskega sistema Dobračeva – Rakulk (10.09.2012)

Konec avgusta se je zaključila gradnja kanalizacijskega sistema v naseljih Dobračeva in Rakulk. Gradnja kanalov v dolžini 1,88 km v Dobračevi in 1,79 km v Rakulku je potekala brez zapletov. Z ureditvijo komunalne infrastrukture so poskrbeli za ureditev  javne kanalizacije v celotnem mestu in pomembno prispevali k ureditvi stanja v porečju Sore. Urejena komunalna infrastruktura bo gospodinjstvom omogočila zanesljivo oskrbo s  kakovostno pitno vodo, izboljšala kakovost površinskih in podzemnih voda, ohranila naravne vire ter biotsko raznolikost.  

© Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore, 2011