30.10.2014 Delna zapora regionalne ceste Škofja Loka - Gorenja vas 03.10.2013 Popolna zapora ceste v Strmci in Groharjevem naselju 07.09.2013 Zapore cest v Občini Škofja Loka v mesecu septembru 2013 09.08.2013 Popolna zapora ceste v Virlogu (10.8. - 30.8.) 08.08.2013 Podaljšanje popolne zapore ceste v Puštalu zaradi gradnje kanalizacije 11.07.2013 Obvestilo o cestnih zaporah v občini zaradi izvajanja gradbenih del (poletje 2013) 08.07.2013 Popolna zapora ceste v Puštalu zaradi gradnje kanalizacije 04.07.2013 Posodobitev in nadgradnja Centralne čistilne naprave Škofja Loka poteka uspešno 03.07.2013 S potekom gradnje CČN Škofja Loka se je seznanil tudi minister za kmetijstvo in okolje mag. Dejan Židan 03.07.2013 Delna in občasno popolna zapora Sorške in Demšarjeve ceste (do 30.9.2013) 02.07.2013 Popolna zapora Potočnikove ulice v Škofji Loki (do nedelje 7.7.2013) 18.06.2013 Popolna zapora ceste v Retečah 17.06.2013 Popolna zapora podhoda za pešce pod regionalno cesto na relaciji Stara Loka – Šolski center Podlubnik 03.06.2013 Delna zapora ceste Medvode-Sora-Gosteče-Puštal 03.05.2013 Začetek gradnje kanalizacije z objekti v naseljih Godešič, Reteče in Gorenja vas - Reteče 25.04.2013 Zaradi izgradnje kanalizacije bo v Stari Loki in Groharjevem naselju do 15. junija 2013 zapora cest 18.04.2013 Zaradi izgradnje kanalizacije bo v Puštalu do 31.maja 2013 delna cestna zapora 30.01.2013 Škofja Loka - Začetek gradnje kanalizacijskega sistema v Občini Škofja Loka 06.12.2012 Gorenja vas - Poljane - Podpis pogodbe za izgradnjo primarnega in sekundarnega kanalizacijskega sistema ter vodovodnih sistemov in podsistemov 07.11.2012 Škofja Loka - Posodobitev in nadgradnja Centralne čistilne naprave Škofja Loka 12.10.2012 Občina Žiri simbolično položila temeljni kamen za rekonstrukcijo čistilne naprave 10.09.2012 Žiri - Zaključek gradnje kanalizacijskega sistema Dobračeva – Rakulk 01.08.2012 Škofja Loka - Pričetek del na Centralni čistilni napravi Škofja Loka 15.06.2012 Žiri - Gradnja kanalizacijskega sistema Dobračeva - Rakulk 25.04.2012 Občina Gorenja vas - Poljane podpisala pogodbo za posodobitev in razširitev čistilne naprave 22.04.2012 Gorenja vas - Poljane - Vabilo na slavnostni podpis pogodbe 11.01.2012 S pomočjo evropskih sredstev do čistejšega okolja za prebivalce na Škofjeloškem 06.01.2012 Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane, Železniki, Žiri - Vabilo na novinarsko konferenco 23.12.2011 Nova spletna stran operacije Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore 12.10.2011 Občina Žiri podpisala pogodbo z izbranim izvajalcem za izgradnjo kanalizacijskega sistema 01.01.2008 31.10.2014 - Delna zapora regionalne ceste Škofja Loka - Gorenja vas 30.11.1999
© Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore, 2011