28.10.2015 - Skupna novinarska konferenca ob zaključku skupine projektov Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore

© Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore, 2011