22.7.2014 – Škofja Loka – Novinarska konferenca in voden ogled po Centralni čistilni napravi Škofja Loka

© Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore, 2011