17.6.2014 - Železniki - Zaključek gradnje in zagon I. faze čistilne naprave Železniki in začetek gradnje II. faze

© Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore, 2011