5.9.2013 - Občina Železniki - Začetek posodobitve in razširitve čistilne naprave Železniki

 

Posnetek 1. novinarske konference v Občini Železniki 

© Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore, 2011