30.1.2013 - Občina Škofja Loka - Začetek gradnje kanalizacijskega sistema v Občini Škofja Loka

 Posnetek 2. novinarske konference v Občini Škofja Loka 
 

© Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore, 2011