12.10.2012 - Žiri - Začetek posodobitve in razširitve čistilne naprave Žiri


  2. novinarska konferenca Občine Žiri:

© Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore, 2011