6.12.2012 - Občina Gorenja vas – Poljane podpisala pogodbo za posodobitev in razširitev čistilne naprave

Posnetek 2. novinarske konference v Občini Gorenja vas - Poljane:

 

© Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore, 2011