11.1.2012 - Skupna novinarska konferenca s ponovoletnim sprejemom vseh štirih občin investitork ob predstavitvi skupine projektov

© Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore, 2011